انواع چلو کباب ها

1مجموع 13 محصول
 • چلوکباب کوبیده

  چلوکباب کوبیده

  قیمت : 100.000 ریال

  کباب کوبیده 100 گرمی  2 سیخ
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  سماق - کره - گوجه  

 • چلوکباب لقمه

  چلوکباب لقمه

  قیمت : 85.000 ریال

  1 سیخ کباب کوبیده 130 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  گوجه - کره - سماق  

 • چلو کباب کوبیده تک سیخ

  چلو کباب کوبیده تک سیخ

  قیمت : 70.000 ریال

  1 سیخ کباب کوبیده 100 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  گوجه - کره - سماق  

 • چلو جوجه کباب

  چلو جوجه کباب

  قیمت : 100.000 ریال

  1 سیخ جوجه کباب 200 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  کره - گوجه  

 • چلو جوجه کباب مخصوص

  چلو جوجه کباب مخصوص

  قیمت : 130.000 ریال

  1 سیخ جوجه کباب فیله 250 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  کره - گوجه  

 • چلو کباب برگ

  چلو کباب برگ

  قیمت : 140.000 ریال

  راسته گوساله 130 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  گوجه - کره - سماق  

 • چلو کباب برگ مخصوص

  چلو کباب برگ مخصوص

  قیمت: 180.000 ریال

  فیله گوساله 180 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  گوجه - کره - سماق  

 • چلوکباب برگ گوسفندی

  چلوکباب برگ گوسفندی

  قیمت : 300.000 ریال

  راسته و فیله گوسفندی 180 گرم
  برنج ایرانی پخته شده  350 گرم
  گوجه - کره - سماق  

 • چلوکباب سلطانی

  چلوکباب سلطانی

  قیمت : 320.000 ریال

  کباب فیله گوسفندی 1سیخ 120 گرمی
  کباب کوبیده گوسفندی 1 سیخ 120 گرمی
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  کره - گوجه - سماق  

 • چلوکباب چنجه

  چلوکباب چنجه

  قیمت : 150.000 ریال

  کباب چنجه 120 گرم
  برنج ایرانی پخته شده  350 گرم
  کره - سماق - گوجه  

 • چلوکباب بختیاری

  چلوکباب بختیاری

  قیمت : 130.000 ریال

  فیله مرغ 70 گرم
  راسته گوسفندی 70 گرم
  برنج ایرانی پخته شده  350 گرم

  گوجه - کره - سماق     

   

 • چلوکباب بختیاری مخصوص

  چلوکباب بختیاری مخصوص

  قیمت : 170.000 ریال

  فیله مرغ 100 گرم
  راسته گوسفندی 100 گرم
  برنج ایرانی پخته شده 350 گرم
  سماق - کره - گوجه  

 • گوجه کبابی

  گوجه کبابی

  قیمت : 5000 ریال

1مجموع 13 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :